Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Atšķirībā no Triju Zvaigžņu ordeņa un citiem augstākajiem valsts apbalvojumiem, par kuriem vismaz formāli lemj Ordeņu kapituls, valsts prezidenta Egila Levita medaļa oficiāli skaitās vienkārši „reprezentācijas priekšmets”, kuru prezidents var izdāļāt pēc paša ieskatiem – arī alkoholiķim Artusam Kaimiņam un stāvvietu blēdim Jurim Pūcem. Kāds šāda „reprezentācijas priekšmeta” izsniegšanai ir likumīgais pamats, cik tas izmaksā nodokļu maksātājiem un kāpēc tas netiek apmaksāts no E. Levitam ik mēnesi izsniedzamajiem reprezentācijas izdevumu līdzekļiem, tagad nāksies skaidrot Valsts prezidenta kancelejai, - Pietiek publicē oficiālu informācijas pieprasījumu, ko Lato Lapsa jau nosūtījis šai iestādei.

Jūsu iestādes un valsts prezidenta interneta lapā president.lv sadaļā par valsts prezidenta medaļu ir atrodams šāds lakonisks apraksts:

„Valsts prezidenta reprezentācijas priekšmets MEDAĻA ir māksliniecisks dārgmetāla izstrādājums ar dārgmetālā atveidotu Valsts prezidenta parakstu.

Valsts prezidenta medaļu pēc savas iniciatīvas piešķir un pasniedz Valsts prezidents fiziskai personai, lai izteiktu atzinību par veikumu Latvijas valsts vai sabiedrības labā vai kā personīgu piemiņas velti atsevišķos fiziskai personai vai Latvijas valstij nozīmīgos notikumos.”

Nekāda cita informācija par šo priekšmetu Jūsu iestādes interneta mājas lapā nav atrodama.

Tā kā gatavoju grāmatu „Valstsgribis”, kurā tiks aprakstīta pašreizējā valsts prezidenta darbība, tostarp veicot neētiskas, negodprātīgas, izšķērdīgas un, iespējams, prettiesiskas rīcības, vēlos saņemt šādu informāciju un atbildes pēc būtības uz šādiem jautājumiem, kas, iespējams, tiks izmantotas grāmatas sagatavošanā:

1) kas, kad, ar kādu likumisko pamatojumu ierosināja izveidot valsts prezidenta reprezentācijas priekšmetu – medaļu? Atbildei pievienojiet attiecīgās Jūsu iestādes lietvedības dokumentu kopijas, ja tādi šai sakarā ir sastādīti, vai arī sniedziet skaidrojumu, kāpēc šādi dokumenti nav sastādīti.

2) kas, kad, ar kādu likumisko pamatojumu pieņēma lēmumu par valsts prezidenta reprezentācijas priekšmeta – medaļas nepieciešamību un lietderīgumu? Atbildei pievienojiet attiecīgās Jūsu iestādes lietvedības dokumentu kopijas, ja tādi šai sakarā ir sastādīti, vai arī sniedziet skaidrojumu, kāpēc šādi dokumenti nav sastādīti.

3) kas, kad, ar kādu likumisko pamatojumu pieņēma nolikumu vai līdzīgu dokumentu par valsts prezidenta reprezentācijas priekšmeta – medaļas piešķiršanu. Atbildei pievienojiet attiecīgā nolikuma kopiju vai arī sniedziet skaidrojumu, kāpēc šāds dokuments nav ticis pieņemts.

4) kas, kad un ar kādiem nosacījumiem organizēja iepirkumu par medaļu izgatavošanu, kas uzvarēja šajā iepirkumā? Atbildei pievienojiet iepirkuma dokumentācijas kopijas un lietvedības dokumentu kopijas par medaļu pasūtīšanu un iegādi. Sniedziet izsmeļošu informāciju par visām izmaksām saistībā ar šo medaļu pasūtīšanu un izgatavošanu.

5) kādu iemeslu dēļ Jūsu iestādes mājaslapā minēta „valsts prezidenta medaļa”, bet no publiski sniegtas informācijas ir zināms, ka pašreizējais valsts prezidents Egils Levits ir pasniedzis medaļu, no kuras vizuālā noformējuma izriet, ka tā ir vienas konkrētas valsts prezidenta amatu ieņemošas personas medaļa? Kurš, kad, ar kādu pamatojumu apstiprināja tieši šādu medaļas vizuālo risinājumu?

6) tā kā Jūsu iestādes mājaslapā īpaši norādīts, ka valsts prezidenta medaļa ir „valsts prezidenta reprezentācijas priekšmets”, sniedziet atbildi uz jautājumu – kādas tieši valsts prezidenta reprezentācijas funkcijas palīdz īstenot valsts prezidenta medaļa?

7) no kādiem līdzekļiem ir finansēta valsts prezidenta medaļas pasūtīšana, izgatavošana un iegāde?

8) tā kā Jūsu iestādes mājaslapā īpaši norādīts, ka valsts prezidenta medaļa ir „valsts prezidenta reprezentācijas priekšmets”, sniedziet atbildi uz jautājumu – kādu iemeslu dēļ valsts prezidenta medaļu izgatavošana netiek segta no līdzekļiem, kas ik mēnesi tiek izmaksāti valsts prezidentam reprezentācijas vajadzībām?

Jūsu iestādes un valsts prezidenta interneta lapā president.lv sadaļā par valsts prezidenta plaketi ir atrodams šāds lakonisks apraksts:

„Valsts prezidenta reprezentācijas priekšmets PLAKETE ir māksliniecisks dārgmetāla izstrādājums ar dārgmetālā atveidotu Valsts prezidenta parakstu.

Valsts prezidenta plaketi pēc savas iniciatīvas piešķir Valsts prezidents fiziskai vai juridiskai personai Valsts prezidenta vizīšu, apmeklējumu un tikšanos laikā, kā arī Valsts prezidentam uzņemot ārvalstu delegācijas vai atsevišķas personas.”

Nekāda cita informācija par šo priekšmetu Jūsu iestādes interneta mājas lapā nav atrodama.

Tā kā gatavoju grāmatu „Valstsgribis”, kurā tiks aprakstīta pašreizējā valsts prezidenta darbība, tostarp veicot neētiskas, negodprātīgas, izšķērdīgas un, iespējams, prettiesiskas rīcības, vēlos saņemt šādu informāciju un atbildes pēc būtības uz šādiem jautājumiem, kas, iespējams, tiks izmantotas grāmatas sagatavošanā:

9) kas, kad, ar kādu likumisko pamatojumu ierosināja izveidot valsts prezidenta reprezentācijas priekšmetu – plaketi? Atbildei pievienojiet attiecīgās Jūsu iestādes lietvedības dokumentu kopijas, ja tādi šai sakarā ir sastādīti, vai arī sniedziet skaidrojumu, kāpēc šādi dokumenti nav sastādīti.

10) kas, kad, ar kādu likumisko pamatojumu pieņēma lēmumu par valsts prezidenta reprezentācijas priekšmeta – plaketes nepieciešamību un lietderīgumu? Atbildei pievienojiet attiecīgās Jūsu iestādes lietvedības dokumentu kopijas, ja tādi šai sakarā ir sastādīti, vai arī sniedziet skaidrojumu, kāpēc šādi dokumenti nav sastādīti.

11) kas, kad, ar kādu likumisko pamatojumu pieņēma nolikumu vai līdzīgu dokumentu par valsts prezidenta reprezentācijas priekšmeta – plaketes piešķiršanu. Atbildei pievienojiet attiecīgā nolikuma kopiju vai arī sniedziet skaidrojumu, kāpēc šāds dokuments nav ticis pieņemts.

12) kas, kad un ar kādiem nosacījumiem organizēja iepirkumu par plakešu izgatavošanu, kas uzvarēja šajā iepirkumā? Atbildei pievienojiet iepirkuma dokumentācijas kopijas un lietvedības dokumentu kopijas par plakešu pasūtīšanu un iegādi. Sniedziet izsmeļošu informāciju par visām izmaksām saistībā ar šo plakešu pasūtīšanu un izgatavošanu.

13) tā kā Jūsu iestādes mājaslapā īpaši norādīts, ka valsts prezidenta plakete ir „valsts prezidenta reprezentācijas priekšmets”, sniedziet atbildi uz jautājumu – kādas tieši valsts prezidenta reprezentācijas funkcijas palīdz īstenot valsts prezidenta plakete?

14) no kādiem līdzekļiem ir finansēta valsts prezidenta plaketes pasūtīšana, izgatavošana un iegāde?

15) tā kā Jūsu iestādes mājaslapā īpaši norādīts, ka valsts prezidenta plakete ir „valsts prezidenta reprezentācijas priekšmets”, sniedziet atbildi uz jautājumu – kādu iemeslu dēļ valsts prezidenta plakešu izgatavošana netiek segta no līdzekļiem, kas ik mēnesi tiek izmaksāti valsts prezidentam reprezentācijas vajadzībām?

16) tāpat nosūtiet man to personu sarakstu, kas ir vai tiks ielūgtas uz 18. novembra svinīgo pasākumu valsts prezidenta un/vai valsts prezidenta kancelejas vārdā. Sniedziet arī atbildi uz jautājumu – kas un pēc kādiem kritērijiem ir izvēlējies tieši šīs personas un apstiprinājis sarakstu tieši šādā redakcijā?

An error has occured