Menu
Pilnā versija

Kāpēc lai vārnas knābtu acī vārnai?

Tieslietu padome* · 16.06.2023. · Komentāri (0)

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Piektdien, 16. jūnijā Tieslietu padome atzina par nepieņemamu ģenerālprokurora Jura Stukāna izteikumu intervijā žurnālā „Ieva” un aicināja ģenerālprokuroru turpmāk ievērot profesionālo ētiku, kā arī rūpīgi izvērtēt publiskās komunikācijas saturu un formu.

Tieslietu padome atzīst, ka ģenerālprokurora J. Stukāna izteikumi saistībā ar Jēkabpils novadā notikušo slepkavību, pasakot, ka cietušās advokāte viennozīmīgi varēja darīt vairāk, konkrētajā kontekstā ir bijis nekorekts, un tas varēja aizskart gan cietušās pārstāvi, gan advokatūru kopumā, tāpēc arī raisījis sabiedrībā plašu rezonansi un nosodījumu.

Tieslietu padome norāda, ka ne katrs nekorekts vai neētisks izteikums pats par sevi sasniedz to pakāpi, kas veidotu pamatu rosināt ģenerālprokurora atlaišanu no ieņemamā amata. Konkrētajā gadījumā Tieslietu padome nerod pietiekamu pamatu atzinumam, ka ģenerālprokurora J. Stukāna izteikumi būtu tādi, par kuriem būtu nepieciešams ierosināt ģenerālprokurora atlaišanas procedūru.

Tieslietu padome uzsver, ka Jēkabpils novadā izdarītā nozieguma nenovēršana ir valsts sistēmiska kļūda, kuras rezultātā, apstākļos, kad dzīvības apdraudējums bija jānovērš, iestājušās smagas sekas – personas nāve. Šajā procesā nav vietas starpinstitucionālām nesaskaņām. Tā vietā uzmanība ir jāvelta problēmas cēloņu identificēšanai un novēršanai, kā arī sistēmisku risinājumu meklēšanai. Valsts institūciju pienākums ir sadarboties, lai stiprinātu tiesiskumu un aizsargātu personu pamattiesības.

Tieslietu padomes izveidotā darba grupa strādā pie padziļinātas analīzes par tiesu sistēmas darbu un citu tiesībaizsardzības iestāžu darbu lietās, kas saistītas ar vardarbību un draudiem personas dzīvībai un veselībai.

* Tieslietu padomē ietilpst:

Aigars STRUPIŠS, Augstākās tiesas priekšsēdētājs, Tieslietu padomes priekšsēdētājs

Dzintra BALTA, Augstākās tiesas senatore (ievēlēta 11.09.2020.), Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietniece

Aldis LAVIŅŠ, Satversmes tiesas priekšsēdētājs

Inese LĪBIŅA-EGNERE, tieslietu ministre

Juris STUKĀNS, ģenerālprokurors

Andrejs JUDINS, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs

Jānis ROZENBERGS, Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs

Jānis SKRASTIŅŠ, Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs

Iveta KRUKA, Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāja

Juris SILIŅŠ, Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētājs (ievēlēts 08.09.2020.)

Ilze CELMIŅA, Rīgas apgabaltiesas tiesnese (ievēlēta 16.09.2020.)

Guntars PLORIŅŠ, Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu nama priekšsēdētājs (ievēlēts 15.09.2022.)

Aija ĀVA, Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja (ievēlēta 13.11.2019.)

Līga AŠITOKA, Vidzemes rajona tiesas Cēsīs tiesnese (ievēlēta 10.11.2021.)

Baiba OZOLIŅA, Rīgas pilsētas tiesas tiesnese (ievēlēta 28.09.2022.)

An error has occured