Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

2021. gada 27. janvārī Ulda Seska (attēlā) vadītā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) valde nolēma neizmantot nekustamo īpašumu Liepājā, Grīzupes iela 6, Grīzupes iela 8 un Grīzupes iela 8A pirmpirkuma tiesības, atsakoties no tām par labu nekustamo īpašumu pircējam AS “AM Nord”.

Spriežot no publiski pieejamajiem zemesgrāmatu datiem, nekustamo īpašumu pirkuma līgums ir noslēgts 2021.gada 19.janvarī par kopējo pirkuma summu EUR 1 145 000,- (viens miljons viens simts četrdesmit pieci tūkstoši euro).

AS “AM Nord” saimnieciskās darbības rādītāji ir gaužām niecīgi, līdz ar to arī spēja samaksāt nekustamo īpašumu pirkuma maksu ir vērtējama ļoti kritiski. No dibināšanas brīža 2017. gadā publiski ir pieejami šādi “AM Nord” finansiālie rādītāji:

2018

(EUR)

2019

(EUR)

Aktīvi:

92 551

174 888

Apgrozījums:

0

119 027

Peļņa:

-5 399

2 337

Tāpat mums ir pamatotas aizdomas, ka aiz šīs akciju sabiedrības, kuras patiesos labuma guvējus slēpt ir salīdzinoši vienkārši iespējams, stāv ieinteresētā/s amatpersonas un viņu partneri no „Ekers Stividors Serviss”, SIA un LSEZ SIA „Ekers Stividors LP”, jo šie uzņēmumi ir nepārprotami saistīti ar AS “AM NORD”. Par šo faktu noskaidrošanu vērsīsimies atbilstošās institūcijās, lai tiktu veikta pienācīga izmeklēšana par amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.

Pēc mūsu informācijas Uldis Sesks un Ralfs Kļaviņš ir patiesā labuma guvēji Liepājā reģistrētajos „EKER” grupas uzņēmumos. Tam par apliecinājumu ir divas personīgas sarunas šī gada februārī - gan SIA “CTEX” valdes loceklim ar Uldi Hmieļevski, LSEZ pārvaldnieka vietnieku attīstības jautājumos, gan SIA “CTEX” eksporta direktoram ar Uldi Sesku augstāk minēto notikumu sakarā. 

Saistībā ar AS “AM Nord” prettiesiskajām darbībām, ienākot nekustamajā īpašumā Liepājā, Grīzupes iela 6, Grīzupes iela 8 un Grīzupes iela 8A un pārņemot to valdījumā, kā arī ar to saistītajām citām noziedzīgajām darbībām Dienvidkurzemes prokuratūrā 2021. gada 7. maijā ir uzsākts kriminālprocess.

Vēršam uzmanību uz faktu, ka atteikums no pirmpirkuma tiesībām, iespējams, nav noticis labā ticībā. Mūsu rīcībā ir informācija, kas liecina, ka Liepājas SEZ valde ir apzināti vai aiz nolaidības maldināta par šo darījumu. Tāpēc lūdzam izprasīt pašu pirkuma līgumu, uz kā pamata atteikums tika balstīts, lai varētu pārliecināties par, iespējams, nolaidīgu, apzināti kaitniecisku vai maldinošu darījumu, kurā LSEZ pārvalde tika iesaistīta un rīkojās atsevišķu personu interesēs.

Zināms, ka Latvijas Republikas Ministru kabinets ar 2021. gada 5. marta rīkojumu Nr.145 glāba no bankrota LSEZ, piešķirot tai aizdevumu 3 miljonu EUR apmērā, tāpēc jo vairāk mūsu ieskatā LSEZ pārvalde un tās vadītājs būtu jāuzrauga pastiprināti.

Mēs kā starptautiski uzņēmēji, kas pēdējo 20 gadu laikā esam veidojuši uzņēmējdarbību 15 dažādās valstīs, nespējam saprast, kā augsti stāvošas amatpersonas var pildīt pienākumus valsts/pašvaldību uzņēmumos, kapitālsabiedrībās un organizācijās, rīkojoties pret to interesēm.

Lūdzam veikt detalizētu dienesta izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai tiešām šādas amatpersonas, kas pastāvīgi ievelk LSEZ aizdomīgos darījumos un prasa valstij glābt LSEZ no bankrota, var pildīt savus pienākumus.

Uzziņai: SIA „CTEX” Latvijā nodokļos ir nomaksājusi vairāk nekā EUR 800 000.

SIA “CTEX” valdes priekšsēdētājs, īpašnieka Kestuta Maciukeviča vārdā

An error has occured