Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Tikko pieņemtais budžets Kultūras ministrijas atbildībām prioritārajos pasākumos piešķir 17.51 miljonu eiro. Šie atbalsta pasākumi galvenokārt dzēš nozares ugunsgrēkus, kas bijuši redzami gadiem ilgi.

Nozares ugunsgrēku dzēšana var nebūt populāra - tā mēdz parādīt to, kas iepriekš nav bijis sakārtots. Tomēr arī kultūrai šis budžets ir solis pareizajā virzienā, jo tas pievēršas gan valstiskām prioritātēm, gan jautājumiem, kuru risināšanu mēs nevaram atlikt.

Mediju stratēģiskā loma valsts drošības stiprināšanā ir viena no šīs koalīcijas prioritātēm. Lai uzsāktu sabiedrisko mediju apvienošanu un palielinātu objektīvas informācijas pieejamību, šim mērķim piešķirti 5,5 miljoni. Jaunas likumdošanas izmaiņas novirzīs arī lielāku finansējumu sadarbības projektiem starp nacionālajiem un reģionālajiem medijiem, īpašu uzmanību pievēršot diasporai un Latgales mediju telpai. Līdztekus tiek pastiprināta cīņa pret nelegālā satura retranslāciju.

Prioritārajos pasākumos esam atbalstījuši arī iniciatīvas, kas vistiešāk stiprina bērnu un jauniešu saiknes ar Latviju, ar mūsu kultūru un identitāti. 400 000 eiro tiks veltīti lasītprasmes iniciatīvām un bibliotēku grāmatām latviešu valodā. Par 1,4 miljoniem tiks palielināts projekta Latvijas skolas soma finansējums - šis ir palielinājums par 40% uz katru bērnu, atbalstot šo lielisko iniciatīvu, kas ļauj bērniem un jauniešiem iepazīties ar kultūras procesiem un nozīmi, neatkarīgi no viņu izcelsmes, no viņu vecāku materiālā stāvokļa.

Nacionālā kino saglabāšanai un izveidei tiks piešķirti 0,9 miljoni eiro. Vēlos šeit atzīmēt arī to, ka Valsts kultūrkapitāla fonda līdzekļi nākamgad pieaugs par 2 miljoniem eiro, kas tiešā veidā palīdzēs atbalstīt arvien jaunu kultūras un mākslas darbiem un notikumiem. Mēs esam centušies rast balansu starp jaunu projektu izveidi un esošo vērtību saglabāšanu. Arī sakrālā mantojuma programmas īstenošanā tiks ieguldīti 500 000 eiro, lai atjaunotu nozīmīgus kultūras objektus visā Latvijā.

Mēs esam spēruši soļus, lai kultūras darbinieku atalgojums tuvotos tam, cik ļoti šo cilvēku darbs bagātina Latvijas kultūru un demokrātiju. Valsts kultūras iestādēs strādājošo darbinieku atalgojuma fondam nākamgad panākts 3,8 miljonu eiro palielinājums, lai kultūras darbinieku atlīdzība pietuvotos sabiedriskajā sektorā strādājošo vidējam atalgojumam. Valsts dibināto teātru, koru, orķestru, cirka, operas un baleta darbinieku atalgojuma palielināšanai otrajā lasījumā tika piešķirti vēl 2,09 miljoni eiro, kopumā sasniedzot 4,4 miljonu eiro papildinājumu 2024. gadā. Neliekuļošu, šis nav pietiekami, bet strādājam, lai paliek arvien labāk.

Kultūras sektora stiprināšana ir mūsu demokrātijas, mūsu identitātes un mūsu sabiedrības pamatu stiprināšana. Desmitiem tūkstošu cilvēku darbs panāca to, ka šogad pieredzējām vienus no varenākajiem Dziesmu un deju svētkiem Dziesmu svētku 150. gadadienā. Esam uzsākuši reformu, lai māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojums tiktu celts, tam veltot 1,2 miljonus eiro. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, valsts līdzmaksājums šim mērķim tiek dubultots. Esam uzsākuši kopdarbu ar pašvaldībām, lai ievāktu informāciju par šī līdzmaksājuma izmaksāšanas kārtību, lai nākotnē šo līdzmaksājumu varētu līdzsvarot un palielināt.

Mēs pilnveidojam labas pārvaldības prakses. Tādēļ sadarbojamies arī ar Centrālo statistikas pārvaldi, lai gan sabiedrībai, gan mums kā lēmumu pieņēmējiem būtu vēl skaidrāk izprotams Kultūras ministrijas pārvaldītais budžets un tā sadalījums. Lai mēs varētu pieņemt efektīvākus un labākus lēmumus jomā, kas mums visiem ir tik svarīga, lai mēs varētu strādāt ne tikai pie ugunsgrēku dzēšanas, bet arī kultūras jomas izaugsmes un attīstības.

Latvijas kultūra, mūsu mediji, mūsu sabiedrības saliedētība - mūsu valsts iekārtā šīs nozares atrodas vienas ministrijas pārvaldībā. Es priecājos, ka pieaug izpratne par to, cik būtiskas šīs nozares ir ne tikai mūsu nacionālai identitātei, bet arī mūsu demokrātijai, drošībai un nākotnei. Šis budžets ir solis virzienā, kas saredz šo likumsakarību, kas iegulda jomās, kuras ciena mūsu pagātni un nodrošina mūsu nākotni.

Es esmu nākusi strādāt, jo es tiešām vēlos, lai Kultūras ministrijas pakļautībā esošās jomas - kultūra, sabiedrības saliedētība un mediji - paliek arvien stiprākas. Šis ir pirmais solis, kuram sekos nākamie. Darba man netrūks, tas ir skaidrs, un gan es, gan mana komanda esam gatavi strādāt, lai risinātu ilggadējās problēmas.

An error has occured