Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Rīgas pašvaldības SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) ir prettiesiski pagarinājusi līgumu par liftu tehnisko apkopi, plānoto un avārijas remontdarbu veikšanu, kas noslēgts ar SIA Liftu alianse. Iepirkumu uzraudzības birojs par to ierosinājis administratīvā pārkāpuma lietu, taču neviena tiesībsargājošā iestāde, kas tika informēta par šo pārkāpumu, nav nekādi reaģējusi uz ziņojumā minētajiem faktiem, nav sāktas pārbaudes, kā arī nav sniegta atbilde personai, kas par pārkāpumu ziņoja.

SIA Rīgas namu pārvaldnieks pretēji Publisko iepirkumu likumam atkārtoti pagarināja (veica būtiskus grozījumus) 2018.gada 14.decembra līguma par liftu tehnisko apkopi, plānoto un avārijas remontdarbu veikšanu, kas noslēgts ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Liftu alianse, darbību, noslēdzot 2021. gada 11.jūnijā vienošanos, kā arī prettiesiski pagarināja un turpināja līguma darbību iepirkuma 1.daļā, kas faktiski izbeidzās 2021.gada 25.janvārī (šajā līguma daļā pakalpojumi līdz pat šai dienai tiek sniegti un apmaksāti).

Par šajā ziņojumā minēto pārkāpumu Iepirkumu uzraudzības birojs 12.08.2021. ierosināja administratīvā pārkāpuma lietu, un RNP līdz 30.08.2021. bija jāsniedz rakstveida paskaidrojumi Iepirkumu uzraudzības birojam par līguma pagarināšanas pamatojumu un izlietotām summām, pievienojot līguma un tā grozījumu kopijas.

Šis pārkāpums ir vērsts pret likumā noteikto publisko iepirkumu veikšanas kārtību; pārkāpums ierobežo konkurenci un kropļo tirgu liftu pakalpojumu jomā; iespējama prettiesiska labuma saņemšana par lēmuma pieņemšanu pagarināt līgumu; iespējama SIA Rīgas namu pārvaldnieks klientu (daudzdzīvojamo māju ar liftiem īpašnieki) interešu pārkāpšana (prettiesiski uzspiežot tiem viena pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus, kuru cenas var būt nepamatoti augstas vai pakalpojumi tiek sniegti neatbilstošā kvalitātē); pārkāpums neatbilst pašvaldības kapitālsabiedrības tiesiskās pārvaldības principiem un būtiski var ietekmēt RNP  turpmāko reputāciju un attīstību, rada ļoti augsta līmeņa korupcijas riskus.

Pārkāpums arī norāda uz iespējamo RNP atbildīgo darbinieku un vadības (valdes) saskaņotu darbību prettiesiskā lēmuma pieņemšanā gan šajā, gan citos līdzīgos gadījumos, nav izslēgta arī RNP valdes un padomes vēršanās/ietekmēšana pret pārkāpuma konstatētājiem – Iekšējās kontroles nodaļas darbiniekiem (19.08.2021. izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar Iekšējās kontroles nodaļas vadītāju, bet līdz šim brīdim nav noteikts nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs). SIA Rīgas namu pārvaldnieks valde nerunā ar Iekšējās kontroles nodaļas darbiniekiem par turpmāko darba organizēšanu, veic pretdarbību Iekšējās kontroles nodaļai “aiz muguras”, un 24.08.2021. RNP vadītāju sanāksmē formāli mutiski paziņots par Iekšējās kontroles nodaļas likvidāciju, neminot pamatotus argumentus.

Par pārkāpumu ir ziņots RNP valdes priekšsēdētājam Ronaldam Neimanim (attēlā) un valdes loceklim Bernhardam Maļinovskim (16.07.2021.). Tāpat informācija iesniegta Ģenerālprokuratūrai, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, Konkurences padomei, Iepirkumu uzraudzības birojam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministrijai.

An error has occured