Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Tiesībsargs Juris Jansons, kurš vienmēr visiem, kas taujā un lūdz pēc palīdzības tiesu jautājumos, atbild, ka viņam nav tiesību iejaukties tiesu darbā un viņam jārespektē tiesu un tiesnešu neatkarība, pats šo principu pārkāpis, kad runa ir bijusi par viņa tuva drauga situāciju. Tiesībsarga pilnvarojumā Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere nosūtījusi Ogres novada bāriņtiesai vēstuli, kurā norāda, kā Bāriņtiesai jārīkojas un kādi lēmumi jāpieņem attiecībā uz J. Jansona draugu Zigmāru Z., kurš cīnās par tiesībām tikties ar saviem šķirtās laulības bērniem.

Tiesībsarga birojs bāriņtiesai ir paskaidrojis, ka tai nemaz nav jāņem vērā bērna viedoklis, jo “bērna viedoklis un bērna intereses var atšķities.” J. Jansona pilnvarojumā rakstītajā vēstulē norādīts, ka Bāriņtiesai visās lietās, kas skar bērnu, jādod bērnam iespēja tikt uzklausītam. Atsaucoties uz ANO Bērnu tiesību konvenciju, tiesībsarga pilnvarotā persona raksta: “Bērna tiesības paust savu viedokli un tikt uzklausītam ir viens no bērna tiesību pamatprincipiem.”

L. Grāvere tiesai detalizēti izskaidro, ka “tiesību normas nodrošina bērna tiesības tikt uzklausītam jebkādā tiesa vai administratīvajā procesā, kas viņu skar. Bērna viedokļa uzklausīšana (noskaidrošana) nav bērna tiesības uz pašnoteikšanos, bet attiecas uz tiesībām iesaistīties lēmumu pieņemšanā. Bāriņtiesai nav jāpieņem lēmums atbilstoši bērna viedoklim, bet jāvērtē bērna intereses. Bērna viedoklis un bērna intereses var atšķirties”.

Tā kā Zigmāra Z. četri bērni dzīvo pie viņa šķirtās sievas, kura stājusies laulībā ar citu vīrieti, kuru bērni sauc un uzskata par savu tēti, turklāt bērni nevēlas satikties ar savu bioloģisko tēvu, jo redzējuši, kā viņš sit mammu, kā arī paši piedzīvojuši vardarbību no Zigmāra Z., tad bērni skaidri un gaiši liecinājuši, ka nevēlas saskarsmi ar savu bioloģisko tēvu. Līdz ar to viņu māte šo bērnu viedokli respektē un nepiespiež viņus tikties ar tēvu, kā arī nespiež viņus doties pie valsts apmaksāta psihologa, lai atjaunotu saskarsmi ar savu varmāku tēvu.

Tomēr tiesībsargs, aizstāvot sava drauga vēlmi tomēr tikties ar saviem bērniem, šajā gadījumā bāriņtiesai sniedzis norādījumus, kā tai jārīkojas konkrētajā situācijā. “Aicinu Ogres novada bāriņtiesu [….] [bērnu] personisko tiesību aizstāvībai izmantot Bāriņtiesas likumā noteiktās tiesības nosūtīt pie speciālista (ģimenes psihoterapeita) minētos bērnus, ja bērna māte […] nepiekrīt psihoterapijai, gan personu, ar kuru bērns dzīvo nedalītā saimniecībā ([…]), lai ģimenes psihoterapijā ar Zigmāru Z. ar speciālista palīdzību izprastu problēmas psihoemocionālās cēloņsakarības un atrisinātu problēmsituāciju. Bērnu interesēs ir izbeigt strīdus vecāku starpā un īstenot saskarsmi ar tēvu,” tiesībsarga pilnvarojumā vēstulē norāda L. Grāvere. Turklāt tiesībsargs arī aicina Bāriņtiesu par paveikto un plānoto informēt konkrētā termiņā.

No vēstules Bāriņtiesai var saprast, ka tiesībsargs arī pieprasījis informāciju no Zemgales rajona tiesas priekšsēdētājas, kuras vadītajā tiesā tiek iztiesāts strīds starp Zigmāru Z. un viņa šķirto sievu. “Atbilde uz Jūsu iesniegumu daļā par pagaidu nolēmuma pieņemšanu civillietā jums tiks sniegta pēc informācijas saņemšanas no Zemgales rajona tiesas priekšsēdētājas,” rakstīts vēstulē, kas adresēta gan Bāriņtiesai, gan arī pašam Zigmāram Z.

An error has occured