Menu
Pilnā versija

To visu tā briesmīgā Lonerte!

Madars Lasmanis* · 03.04.2024. · Komentāri (0)

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Politiskā situācija Jelgavas novada domē ir sasniegusi pašreizējās koalīcijas darbības termiņa robežu. Jelgavas novada deputāti ir vienojušies par jaunas koalīcijas izveidi un jauna mēra izvēli. Lai nekavētu jaunā vadītāja ievēlēšanu un raitu pašvaldības darbu, es atkāpjos no Jelgavas novada domes priekšsēdētāja amata.

Politikā ir populāri runāt par sarkanajām līnijām. Esmu gandarīts, ka jaunās koalīcijas tapšanas pamatā ir vienošanās par pašvaldības centrālās pārvaldes un administrācijas reorganizāciju, ko līdz šim sabotēja pašreizējā izpilddirektore Līga Lonerte (LZS), kapitālsabiedrību darbības likumības nodrošināšanu, kā arī L.Lonertes atbilstības ieņemamajam amatam izvērtēšanu. Tie ir būtiski priekšnosacījumi novada turpmākai rīcībspējai un sekmīgai attīstībai.

Uzskatu par savu pienākumu informēt sabiedrību, ka ar aizdomām par novada izpilddirektores Lonertes iespējamu noziedzīgu nodarījumu papildus jau izskanējušajam par tīšiem, būtiskiem un sistemātiskiem pārkāpumiem pašvaldības izpilddirektores darbā, patvaļīgi, pārkāpjot pilnvaras, rīkojoties ar publisku mantu un pašvaldības finanšu līdzekļiem, esmu vērsies arī Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldē, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā un Valsts kontrolē.

Esmu lūdzis visas iestādes vērtēt, vai Lonertes rīcība saistībā ar pretlikumīgi noslēgto un tīšuprāt neizbeigto SIA “Zemgales veselības centrs” koncesijas līgumu, kā arī pašvaldībai piederošo kapitāldaļu nepārņemšanu Jelgavas novada domes valdījumā ir saistāma ar atbildību par iespējamu pašvaldības līdzekļu nekontrolētu izmantošanu un izšķērdēšanu ievērojamā apmērā. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu pašvaldības izpilddirektors veic kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumus kapitālsabiedrībās, kur kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība.

Ar šodienas acīm skatoties, tā bija kļūda 2022. gadā izbeigt dienesta pārbaudi par Lonertes darbību ar maigāko iespējamo disciplinārsodu - piezīmi. Rīcība, kas no šīs personas sekoja - pašvaldības darba tīša, apzināta un mērķtiecīga kavēšana, tādējādi nodarot milzīgus zaudējumus un balansējot uz normatīvo aktu ievērošanas robežas.

Lai arī vienmēr esmu centies rast kompromisus, apzinos, ka neesmu bijis ērts mērs, esmu neiecietīgs pret neizdarībām, nepieveru acis uz pārkāpumiem, par mani runā padarīti darbi. Kopš 2022. gada janvāra Jelgavas novada mēra amatā padarīts daudz. Pieminot būtiskāko, jārunā par ceļu remontiem. 2022. un 2023. gadā ir laboti ceļi un ielas praktiski visos pagastos, arī 2024. gadā turpināsim vērienīgus pēc pašvaldības budžeta iespēju apmēriem ceļu remontus. Šī sasaukuma deputātu prioritāte ir ceļu stāvokļa uzlabošana, un to mums ir izdevies realizēt.

Ir pārbūvētas Elejas Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra ēkas, atbilstoši ģimeniskai videi pietuvinātās vides nodrošināšanai senioriem. Jau procesā ir Zaļenieku kultūras nama pilnīga rekonstrukcija, kam jānoslēdzas 2024. gada nogalē. Veiksmīgi īstenots ūdens saimniecības projekts vairāk nekā 20 ielās Ozolniekos, tā ietvaros izbūvēti ūdensvadi un kanalizācija, kā arī visām šīm ielām atjaunots segums. Šis projekts varēja būt veiksmīgs tikai ar iedzīvotāju atbalstu, un esmu gandarīts, ka tas ir izdevies.

Milzīgs darbs ir paveikts iedzīvotāju padomju izveidē novadā. Tas gāja grūti, bet to paveicām un nu iedzīvotājiem ir iespēja tās veidot, lai daudz aktīvāk iesaistītos sava novada un pašvaldības dzīvē un lēmumu pieņemšanā. Mūsu novadā iedzīvotāju padomes, manuprāt, ir ļoti nepieciešamas, lai vairotos līdzdalība, izpratne par domes darbu un mazinātos sašķeltība.

Ir uzsākti daudzi svarīgi darbi, ko ikdienā vēl nesaredzam - Elejas sporta zāles projektēšana, Svētes bērnudārza projektēšana un Ozolnieku vidusskolas siltināšanas projekta izstrāde. Kā arī procesā ir telpu pirkums Ozolnieku mūzikas skolai.

Es pazīstu tikai godīgu darbu tiesiski noteiktās robežās. Tā es strādāju un to prasu arī no visiem saviem līdzcilvēkiem. Ar labiem darbiem mēdz būt par maz. Protams, savā rīcībā ikvienam jāievēro arī ētikas standarti. Cilvēks, kurš strādā publiskā amatā, nedrīkst nonākt situācijā, ko var dažādi interpretēt. Mēs visi to zinām, bet kamēr kas tāds ar pašu nav noticis, līdz galam neizprotam. Pats piegādāju ieročus oponentiem. Jau esmu atvainojies saviem tiešajiem kolēģiem pašvaldībā un partijas biedriem, šodien vēlos atvainoties arī sava novada iedzīvotājiem un plašākai sabiedrībai, kas radušās situācijas dēļ jebkādā veidā jutušies neērti vai aizskarti. Es pielikšu visas pūles, lai atjaunotu savu iedragāto reputāciju un atgūtu uzticību.

Vēlos pateikties Jelgavas novada iedzīvotājiem par atsaucību, par kopā padarītajiem darbiem, kā arī pašvaldības darbiniekiem par līdzšinējo sadarbību. Jelgavas novada mēra amatā pēc labākās sirdsapziņas esmu strādājis jūsu interesēs un turpināšu, pildot deputāta pienākumus.

* nu jau bijušais Jelgavas novada domes priekšsēdētājs

An error has occured