Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Lūdzu palīdzību publiskot šo videoierakstu, jo sabiedrībai un tiesībsargājošām iestādēm ir tiesības zināt, kas notiek Latvijā un Latvijas tiesu sistēmā.

19.04.2022. notika tiesas sēde atklātā tiesas sēdē Rīgā Abrenes ielā 8 lietā (Nr. C30607120(C-1980-21/47), kur prasītāja pārstāvis bija Toms Bordāns [tieslietu ministra Jāņa Bordāna dēls]. Atbildētāja ir mana mamma Līvija Dūviņa, dzimusi 1951. gadā. Mamma man bija izsniegusī notariālu pilnvaru ar reģistrācijas nr. 1381.

Uzsākoties tiesas sēdei, tiesnesis Dainis Slišāns familiāri sasveicinājās ar prasītāja pārstāvi (labdien, kā jūs tagad godāt, kā zvērināta advokāta kungu, Tom…). Prasītājs ir Aija Stepanova, bet no lietas materiāliem ir redzams, ka tā ir cilvēku grupa, kas visi saitīti ar politisko partiju Konservatīvie.

Iesniedzu tiesai notariālu pilnvaru, kas datēta ar 19.04.22., un lūdzu atlikt tiesu, lai varētu iepazīties materiāliem, - tiesnesis lūgumu noraidīja.

Tiesnesis izsludināja pārtraukumu un izgāja no zāles, bet prasītāja pārstāvis Toms Bordāns tiesas zālē piegāja pie tiesas sekretāra datora un veica manipulācijas ar to. Šo neizdevās nofilmēt, bet, kad atgriezās tiesas sekretāre, Toms Bordāns tam pievienoja caur kabeli savu viedierīci un deva norādījumus tiesas sekretārei, kādas darbības ir jāizpilda, Šo izdevās nofilmēt, un tas arī redzams pielikumā.

Kad atgriezās tiesnesis zālē Dainis Slišāns, viņš paziņoja, ka prasītāja pārstāvis Toms Bordāns pirms 14 dienām ir iesniedzis videomateriālu. Bet iesniegts tika tikai kādas minūtes atpakaļ, līdz ar ko atbildētājiem nebija iespējams iepazīties ar šo pierādījumu.

Izteicu lūgumu tiesas sastāva noraidīšanai (ir atsevišķi materiāli) – tiesnesis uz stundu paziņoja pārtraukumu, noraidījumu nepieņēma un turpināja tiesu līdz darbdienas beigām – nākamā tiesas sēde 16.05.2022. Lieta tiek izskatīta atklātās tiesas sēdēs – līdz ar to jebkura persona var tās apmeklēt.

An error has occured